Život trestá vágnosť, odmeňuje konkrétnosť

Život trestá vágne želania a odmeňuje špecifické požiadavky.

Tim Ferris

Tim Ferris napísal výbornú knižku Tribe of Mentors. A hneď na začiatku knihy ma inšpirovala myšlienka, ktorá vo svojich obmenách existuje už stáročia. Je o tom, že kumšt života spočíta v uvedomení si toho, čo vlastne chceme.

Každý chce peniaze. Ok. Alebo chodiť na dovolenky. Ok. Alebo byť zdravý. Ok. Alebo chce mať dom pri mori. Ok. Keď si ale poviem: „ja chcem dom pri mori“, budem ho mať? NIE. Prečo? Lebo nikde nevidím ako sa k nemu dopracujem, kedy sa k nemu dopracujem a či som ochotný obetovať iné veci na to, aby som sa k nemu dopracoval. Nič konkrétne.

Ak pokračujem v príklade, ak chcem dom pri mori, viem kde? Viem koľko stojí? Viem, ako dlho potrebujem času? Viem, čo musím urobiť do detailu? Nestačí povedať do 5 rokov chcem dom. To nemá nič s konkrétnosťou. Musím si povedať, že hneď dnes začnem hľadať. Každý deň obetujem hodinu času, ako získam dodatočný príjem. Som ochotný sa vzdať niečoho kvôli domu? Napríklad nejakej dovolenky, auta atď…. Jednoducho myslím do posledného detailu. Posledného. Stačí zostať len trošku plytký a výsledok nepríde.

Preto konkrétne. A nikdy inak.

Prečo som si vybral tento citát?

Je z môjho života. Viem, že keď som si povedal naozaj presne čo, kedy a ako, niekedy to síce trvalo dlhšie, ale dostavil sa výsledok. Keď som iba básnil, báseň ostala len básňou. Poučenie z vlastného života.


Life punishes the vague wishes and rewards the specific ask.

Tim Ferris

Dobrécitáty.sk | Ikona | citáty