Inteligentný človek je pohnutý štatistikou

Dobrecitaty.sk | George Bernard Shaw | Štatistika, inteligencia

Byť pohnutý štatistikou je znakom skutočne inteligentnej osoby.

George Bernard Shaw

Povedzme si na začiatku: štatistika je ohybná. A prispôsobivá. Dôkazy a inšpiráciu netreba hľadať ďaleko. Správy a médiá podvádzajú, podsúvajú, prekrúcajú a podkladajú názory vhodne ohnutými a prispôsobenými štatistikami.

A tu je čaro tejto Shawovej myšlienky.

Ak niekto štatistiku zneužíva, je ňou asi tiež pohnutý, len teda z nie práve správnych pohnútok. Napriek tomu je inteligentný (ako ako vieme, inteligentný sa nemusí rovnať správny, dobrý, čestný). Kto je ňou pohnutý, ten vie, že sú to fakty, nie pocity, dojmy alebo pocit v čreve, ktoré potrebuje na vytvorenie čo naobjektívnejšieho názoru a často sú to práve štatistické fakty, ktoré z nánosu emócií ukážu pravdu. A to stojí za to. A to pohne.

Prečo som si vybral tento citát?

Čísla neklamú. Čísla fascinujú. Vždy sa pýtam, či mi niekto nepodsúva fakty, či nemá agendu. Väčšinou má. Ale čísla v konečnom dôsledku neklamú. Len treba vnímať kontext. Som veľký zástanca toho, že vnímajme fakty, hľadajme kontext a potom rozhodujme a vyjadrujme názory. Svet by bol jednoduchší a rozhodnutia lepšie. Utópia? Sen? Možno. Ale tomuto verím. Preto tento citát.


It is a mark of a truly intelligent person to be moved by statistics

George Bernard Shaw

A skutočne to povedal?

Zdá sa že nie. Došlo tu k omylu, keď sa tento citát všeobecne prideľuje Shawovi. S najvčšou pravdepodobnosťou niečo v podobnom duchu napísal Bertrand Russell vo svoje eseji z 1926. Táto fráza: teda „byť pohnutý štatistikou“ bola veľmi chytľavá a bola následne používaná viacerými osobnosťami. Fráza sa postupom času vyvíjala, ale je podstata zostala zachovaná. V roku 1981 sa ale začala znova pripisovať Shawovi. Ale podľa všetkého chybne a to kvôli tomu, že tu došlo k zámene medzi Bertrand a Bernard. Komplikované.

Dobrécitáty.sk | Ikona | citáty