Predsudky a Albert Einstein

Sedliacky rozum je zbierkou predsudkov získaných do osemnásteho roku života.

Albert Einstein

Pán Einstein dal naše mamy, babky, starých otcov a staré múdre generácie „dole“ touto krátkou poznámkou.

Keď sa na to pozriem pragramticky, bez emócie a mojím obľúbeným sokratovských dotazovaním sa, úplne súhlasím. Koľko našich predkov malo možnosť sa skutočne rozhliadnuť po svete, študovať ho a pozerať sa na neho s odstupom. Väčšinou žili v hraniciach svojich praktických starostí.

Predsudky sú smŕŕŕť. Netreba vysvetliť. Dve slová: zatienia pravdu. Toto nechceme, však?

Odteraz nám teraz želám oslobodenie od predsudkov.


Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Albert Einstein