Kde nie je vízia, tam nie je nádej.

Kde nie je vízia, tam nie je nádej.

George Washington Carver

Nádej je vec zradná. Samospoliehanie sa, že veď bude lepšie, že veď pán Boh nám pomôže, že veď to nemôže byť donekonečna, že, že a že….

Určite sa to raz stane, určite raz príde zmena k lepšiemu. Aj bez nášho pričinenia. Zvyčajne to ale bude z pričinenie niekoho iného, ktorý vedel, že niečo treba urobiť, že zobral osud do svojich rúk a pomohol aj ostatným. Na toto sa ale často zabudne. Pardon, trošku som odbehol od témy.

Alebo aj nie. Keď nie je plán, keď nie je predstava, keď nedokážeme ukázať cestu, zasvietiť na koniec tunela, aj taká nechytateľná veličina ako nádej zostáva len v rovine sna a zbožného priania.

Keď sú časy ťažké, nájdime si pokoj v duši, či už cez modltbu, meditáciu, alebo „mindfulness“ a hľadajme cestu, zaveľme a nádej sa zmení na realitu.


Where there is no vision, there is no hope.

George Washington Carver